Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε να αναγνώσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του ιστότοπού μας (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση των altermarket.com και altermarket.gr, υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει θέσει η AlterMarket.
Η AlterMarket μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως και η χρήση του παρόντος ιστότοπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστότοπων altermarket.com και altermarket.gr.
H Εταιρία με διακριτικό τίτλο AlterMarket και επωνυμία “Ηλίας Ι. Αντωνόπουλος”, είναι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρω ιστότοπων και στο εξής θα αναφέρεται ως η “Εταιρία”. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοτόπων μας αναφέρονται ως “ο Πελάτης”, ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος είναι ο επίσημος ιστότοπος της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όταν στο περιεχόμενο του ιστότοπου, εμφανίζονται λογότυπα ή εμπορικά σήματα τρίτων εταιρειών, αυτά ανήκουν στους κατόχους τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Γενικοί όροι συνεργασίας με την Εταιρεία

Ρητή συναίνεση χρήστη

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων των ιστότοπων altermarket.com και altermarket.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση των ιστότοπων altermarket.com και altermarket.gr.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση των ιστότοπων και των υπηρεσιών της Εταιρίας.

Όροι & προϋποθέσεις παροχής διαδικτυακής φιλοξενίας σε διαμοιραζόμενο διακομιστή (shared hosting) ή εκμίσθωσης εικονικού ιδιωτικού διακομιστή (VPS) ή εκμίσθωσης αποκλειστικού διακομιστή (dedicated server)

H Εταιρία διαθέτει πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διακομιστών (web servers) μισθωμένων από τρίτους. Οι διακομιστές αυτοί διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της και μέσω αυτών μπορεί να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της. Ο Πελάτης προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες από την Εταιρία υπηρείες για τους δικούς του σκοπούς.

Tι είναι το shared hosting;

Shared hosting είναι η φιλοξενία (web hosting) δεκάδων ή εκατοντάδων ιστότοπων (web site) στον ίδιο διακομιστή (server), έτσι ώστε όλα τα web site να μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη (CPU, RAM), το χώρο στο δίσκο (disk space) και την κίνηση δεδομένων (traffic) του ίδιου διακομιστή.

Tι είναι ο εικονικός ιδιωτικός διακομιστής (VPS – Virtual Private Server)

VPS είναι ένας εικονικά αποκλειστικός διακομιστής που δημιουργείται με χρήση λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε έναν αποκλειστικό διακομιστή. Σκοπός του λογισμικού είναι να δημιουργεί πολλαπλούς “χώρους εξυπηρετητή” (server spaces) σε ένα αποκλειστικό εξυπηρετητή. Ο κάθε χώρος εξυπηρετητή είναι εντελώς αυτόνομος από τους υπόλοιπους που φιλοξενούνται στον ίδιο εξυπηρετητή. Όσο λιγότεροι εικονικοί διακομιστές έχουν οριστεί σε έναν αποκλειστικό διακομιστή, τόσο πιο πολλούς πόρους έχουν στη διάθεσή τους. Από την πλευρά του Πελάτη, ένας VPS έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν dedicated server, αλλά σε χαμηλότερη τιμή.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτυακής Φιλοξενίας

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” (upload) στους διακομιστές της Εταιρίας θα είναι έτοιμο και δε θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει, αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του ιστότοπου (web site) στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας. Η Εταιρία έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

Η Εταιρία γνωστοποιεί στον Πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Internet, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του Πίνακα Ελέγχου του.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του διακομιστή στην Εταιρία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ’ εξαίρεση (εάν η ίδια το επιθυμεί), να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη. H τήρηση αντιγράφων ασφαλείας κάθε αρχείου (ιστοσελίδες, ιστότοποι, αρχεία, e-mails κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και μόνον.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ’ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία παροχής διαδικτυακής φιλοξενίας σε διαμοιραζόμενο διακομιστή (shared hosting) ή εκμίσθωσης διαμοιραζόμενου διακομιστή (VPS) ή εκμίσθωσης αποκλειστικού διακομιστή (dedicated server) θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Internet και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των cPanel, PHP, MySQL, Perl, Zend, Ioncube, κ.λπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα PHP, MySQL queries, κ.λπ. των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους διακομιστές μας. Επίσης, είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του πελάτη να πάρει εγκαίρως δικό του αντίγραφο ασφαλείας των ιστοσελίδων του πριν από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία και να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, στέλνουμε ειδοποιήσεις στους πελάτες μας και είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη να κρατήσει αντιγραφο ασφαλείας των αρχείων του στον Η/Υ του πριν τις εργασίες συντήρησης και να ελέγξει την καλή λειτουργία του site του και των e-mail του μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

Η Εταιρία δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των Πελατών της και τα διατηρεί έως και για 7 ημέρες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται. Σε καμία περίπτωση όμως ο Πελάτης δε θα πρέπει να στηρίζεται, να εξαρτάται και να αξιώνει από την Εταιρία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, e-mails) μέσα από τον πίνακα ελέγχου cPanel και μπορεί να το κατεβάσει στον Η/Υ του για κάθε χρήση. Ο Πελάτης θα πρέπει να κατεβάζει (download) και να αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας στο δικό του Η/Υ.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή και τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς “back up”- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει επενοικιάσει -εφ’ όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει τον Πελάτη με επιπλέον κόστος για την παροχή αυτής της βοήθειας.

Πολιτική ορθής χρήσης της κοινόχρηστης φιλοξενίας ιστοσελίδων των VPS ή dedicated servers

H Εταιρεία με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για τις υπηρεσίες της Εταιρίας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους server για:

α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

β. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

ζ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεών της

η. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

θ. παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

H Εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρία έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δε συμμορφωθεί άμεσα η εταιρία έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

Η Εταιρία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη ή να τον παύσει προσωρινά (suspend) σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λάβουν. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον Πελάτη τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”. Ο Πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας για spamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Εταιρία.

Για την προστασία των IPs των server από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η Εταιρεία εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα. Μετά από αίτημα του Πελάτη, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να γίνει, κατ’ εξαίρεση, λίγο πιο ελαστικός, και εφόσον κριθεί από τους διαχειριστές των server ότι αυτό δε θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιόπιστη λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής Emails.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε site τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από site τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Εταιρίας, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

Πρόσβαση SSH δίνεται μόνο σε λογαριασμούς VPS ή dedicated server μετά από αίτηση του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την όποια ζημία ή δυσλειτουργία δημιουργηθεί λόγω λανθασμένων χειρισμών. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με ποσό που εκείνη αποφασίζει για την αποκατάσταση της βλάβης. Η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί την αποκατάσταση της βλάβης. Ο Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον Πελάτη. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το phising, spawning, port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming, το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των server μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση (suspend) ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των server της Εταιρείας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους Πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρεία θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο Πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

α. Να μην χρησιμοποιεί ίσο ή περισσότερο του 25% των πόρων του server για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 90 δευτερολέπτων. Αυτό περιλαμβάνει οποιασδήποτε ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

γ. Να μην εκτελεί δαίμονες (daemons) και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.

δ. Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web spider ή indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).

ε. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.

ζ. Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

η. Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

θ. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

ι. Να μην χρησιμοποιεί script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην εταιρία όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.

κ. Να μην διαθέτει στον server, mailbox το μέγεθος του οποίου να υπερβαίνει τα 1000 Mb. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

Databases με μέγεθος μεγαλύτερο των 300MB φιλοξενούνται εφόσον δεν προκαλούν προβλήματα απόδοσης στον server ή δε γίνεται υπέρβαση χρήσης της CPU και μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε λογαριασμό Πελάτη, σύμφωνα με τον όρο 4.9.

Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό ιστότοπο. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Εταιρίας πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Εταιρίας. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας από τον Πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρεία, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται, αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρία θα χρεώσει τον Πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους VPS και dedicated server.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο Πελάτης πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 και 644 αντίστοιχα, ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

Οι λογαριασμοί shared hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πακέτο μεταπωλητών όταν αυτό είναι διαθέσιμο.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του. Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

Χρήση & ασφάλεια δικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων (web applications, web scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain του όπως WordPress, Joomla, Drupal, phpBB2 κ.ά., στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους, μόλις αυτή είναι διαθέσιμη.

Ελέγχουμε τακτικά τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Αν σε κάποιο λογαριασμό Πελάτη εντοπιστούν εφαρμογές ανοικτού κώδικα (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal, phpBB2 κ.ά.) που δεν έχουν ενημερωθεί και περιέχουν κώδικα με κενά ασφαλείας, διατηρούμε το δικαίωμα να τις απενεργοποιήσουμε έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Αυτό γίνεται γιατί τέτοιες εφαρμογές αργά ή γρήγορα στοχοποιούνται από κακόβουλους χρήστες στο Διαδίκτυο (hackers, spammers) και χρησιμοποιούνται για το ανέβασμα και την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα, με αποτέλεσμα την αποστολή spam και μόλυνση ιστοσελίδων με ιούς, worms κ.α. malware. Θέλοντας να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την αποφυγή εισαγωγής των IP διευθύνσεων των servers μας σε μαύρες λίστες (black list) αποκλεισμού στο διαδίκτυο, είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτό το θέμα. Εάν δεν έχετε τις δυνατότητες ή το χρόνο να κάνετε την αναβάθμιση, μπορούμε κατόπιν συμφωνίας, να τις κάνουμε εμείς για εσάς, καταβάλλοντας ένα αντίτιμο που θα προσυμφωνηθεί.

Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να βοηθήσει ή όχι τον Πελάτη στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζει με κάποιο από αυτά τα script, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό από τη μεριά του Πελάτη ότι η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη για κάτι τέτοιο, ούτε είναι υπεύθυνη για την μη ομαλή λειτουργία κάποιου script. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αμοιβή για να παράσχει τη βοήθειά της.

Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του Κωδικού (password) όσο συχνά επιθυμεί ο Πελάτης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο Πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να είναι πάνω από 6 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Πελάτης στη διάθεσή της Εταιρίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Επικοινωνία

Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα προσωπικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του ( διεύθυνση, τηλέφωνο, email) ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρίας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Εταιρίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό του. Το email επικοινωνίας συνιστούμε να μην είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

β. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

γ. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ζ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την αποστολή ενημερωτικών emails-newsletters σχετικά με την εταιρία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις. που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο σύνδεσμο-link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email-newsletter.

Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Πολιτική τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών ή προϊόντων είναι σε ευρώ και δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο Πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αλλάξει την τιμή που πληρώνει ο Πελάτης για υπηρεσίες φιλοξενίας από αυτή που ίσχυε κατά την αρχική του παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στον ιστότοπό της για αγορά από μελλοντικούς Πελάτες.

Τα κουπόνια έκπτωσης ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίες ή προϊόντος.

Επιπλέον Όροι για VPS και Dedicated Server:

α. Για τους server που φιλοξενούνται σε data center της Αγγλίας και Αμερικής, σε περίπτωση που η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου ή της αγγλικής λίρας υποστεί μείωση μεγαλύτερη της τάξης του 15%, σε σχέση με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την αρχική παραγγελία του VPS ή dedicated server, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την μηνιαία ενοικίαση του server. Η αλλαγή του κόστους της μηνιαίας συνδρομής θα γίνει 1 μήνα μετά την ενημέρωση του Πελάτη.

Στην παραπάνω περίπτωση, η αύξηση της μηνιαίας συνδρομής δε θα υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης της ισοτιμίας του δολαρίου ή της αγγλικής λίρας έναντι του ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αλλάξει ποτέ την τιμή που πληρώνει ο Πελάτης στην Εταιρία για υπηρεσίες φιλοξενίας, μετά την αρχική παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στον ιστότοπό της για αγορά από μελλοντικούς Πελάτες.

β. Για την άρση της συνεργασίας και την επιστροφή της εγγύησης, θα πρέπει να γίνει υποβολή του αιτήματος για διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο επιθυμείτε να προχωρήσουμε σε απενεργοποίηση του server. Σε διαφορετική περίπτωση, η ανανέωση πραγματοποιείται αυτόματα και καταναλώνεται η εγγύηση που έχει τυχόν καταβληθεί για ολόκληρο τον μήνα. Μετά την διάρκεια χρήσης της εγγύησης ο server ακυρώνεται αυτόματα.

γ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει το κωδικό πρόσβασης σε ένα VPS ή dedicated server, εάν ο κωδικός που έχουμε δεν είναι ενημερωμένος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, όπως απαιτούνται από το datacenter. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι μας έχει δωθεί έγκυρη διεύθυνση email και root κωδικός πρόσβασης στον VPS ή dedicated server, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) από αιτήματα επαναφοράς των κωδικών. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους server σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες ενέργειες διαχείρισης τους, μετά από αίτημα του datacenter. Για τους VPS ή dedicated server ΔΕΝ υποστηρίζεται η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) από εμάς, αλλά είναι ευθύνη του ίδιου του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει επιπλέον τρόπους και να κρατάει τα αντίγραφα ασφαλείας του εκεί, ως την απλούστερη λύση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο email info [at] altermarket.com εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα τρόπο διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

δ. Όλοι οι VPS και dedicated server παρέχονται σε μορφή μηνιαίου μισθώματος, και βρίσκονται εγκατεστημένοι σε datacenter στην Αμερική ή Ευρώπη. Η πρόσβαση του Πελάτη στον VPS ή dedicated server γίνεται απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου.

ε. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής της συνδρομής ανανέωσης του VPS ή dedicated server, ο server ακυρώνεται την επόμενη ημέρα λήξης της συνδρομής. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον server διαγράφονται και ο server τίθεται διαθέσιμος για ενοικίαση από άλλον Πελάτη. Σε περίπτωση που η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής του server γίνει μετά την λήξη, και εφόσον είναι εφικτή η επανενεργοποίηση, υπάρχει χρέωση επανενεργοποίησης του server.

Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα ή Paypal

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται κατά την παραγγελία της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση.

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η εταιρία διακόπτει τη λειτουργία του ιστότοπου του Πελάτη και το διαγράφει από τους server της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δε θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός ιστότοπου από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρία και συμφωνεί ότι η Εταιρία δε θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως μέσω email. Η Εταιρεία επιβεβαιώνει με email την παραλαβή της αίτησής του.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη, οι Υπηρεσίες μας διακόπτονται μετά την λήξη της συνδρομής.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Οι λογαριασμοί shared hosting της Εταιρίας συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας (web hosting) της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 15 ημέρες, επιστρέφεται στον Πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την 15η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Εταιρία, όπως VPS, Dedicated Server, Resellers Hosting κλπ.

Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο Πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε ένα νέο, δε δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί στην Εταιρεία μέσω email.

Mε τη διατύπωση “ο πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες hosting της εταιρίας” εννοούμε, ότι προέκυψαν ανυπέρβλητα προβλήματα στη φιλοξενία της ιστοσελίδας του πελάτη, αποκλειστικής υπαιτιότητας ή ευθύνης επίλυσης της Εταιρίας (πχ καθυστερήσεις στο δίκτυο του server, πτώση υπηρεσιών, δυσλειτουργίες του server), τα οποία η Εταιρία δεν μπόρεσε να επιλύσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών.

Ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα το λόγο που δεν ικανοποιήθηκε από τις υπηρεσίες μας και η Εταιρία μας θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού:

Εάν ο λόγος ακύρωσης, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας web hosting, θα πρέπει να μας ενημερώσει συγκεκριμένα για το περιστατικό τεχνικής υποστήριξης στο οποίο η Εταιρία δεν έδωσε ικανοποιητική λύση (παρέχοντάς μας το domain του και περιγραφή του περιστατικού).

Αν ο λόγος αφορά ένα περιστατικό μη αποτελεσματικής εξυπηρέτησης σε θέματα web hosting από εκπρόσωπο της Εταιρείας, θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό, ώστε να διερευνηθεί τι συνέβη.

Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτρέψουμε την κακόβουλη χρήση της εγγύησης και της ίδιας της υπηρεσίας hosting και προκειμένου να κρατάμε στο ύψιστο επίπεδο και να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες και τον τρόπο εξυπηρέτησής μας. Ο σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε και να έχουμε ευτυχισμένους τους πελάτες μας και όχι να τους κρατάμε δυσαρεστημένους και δέσμιους σε συνδρομές web hosting που δε λειτουργούν ικανοποιητικά.

Από την επιστροφή χρημάτων εξαιρούνται περιπτώσεις, στις οποίες:

Ο Πελάτης δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για σωστή χρήση του πακέτου φιλοξενίας του ή/και του domain του και άλλων προγραμμάτων (π.χ. WordPress, Joomla, κ.ά.).

Ο Πελάτης δεν έκανε σωστή ή καθόλου, χρήση των Οδηγιών χρήσης του πακέτου φιλοξενίας που η Εταιρία απέστειλε στο email του ή της δυνατότητας αναζήτησης πληροφοριών από την ιστοσελίδα της Εταιρίας και επιπλέον, δε ζήτησε τη συνδρομή του προσωπικού της Εταιρίας για όποιο ερώτημα ή δυσκολία είχε.

Ο Πελάτης απαιτήσει από την εταιρία, να υποστηρίξει τη λειτουργία εφαρμογών που δεν αναφέρονται ότι υποστηρίζονται από τους servers της και δεν έχει προηγουμένως απευθύνει σχετικό γραπτό διευκρινιστικό ερώτημα προς την Εταιρία.

Ο Πελάτης απαιτήσει από την εταιρία, να εντοπίσει κενά ασφαλείας ή ατέλειες στον προγραμματιστικό κώδικα ιστοσελίδων που έχει ανεβάσει ο ίδιος στους servers της εταιρίας και που δε λειτουργούν σωστά λόγω των ατελειών αυτών (και όχι λόγω των servers της Εταιρίας).

Ο Πελάτης ανεβάσει στους servers της εταιρίας, ιστοσελίδες που περιέχουν κενά ασφαλείας στον προγραμματιστικό κώδικά τους και προκαλέσουν πρόβλημα στο server που τις φιλοξενεί (υπερβολικός φόρτος στο server, αποστολή spam, διασπορά malware) και αποφασίσει να μεταφέρει σε άλλο πάροχο το site του.

Η Εταιρία σε περίπτωση που αποφανθεί ότι ο Πελάτης πρέπει να λάβει την επιστροφή χρημάτων για τη συνδρομή hosting του, θα παρακρατήσει από το ποσό που θα επιστρέψει στον Πελάτη, όποιο ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας πχ κατοχύρωση domain name του Πελάτη, αγορά SSL πιστοποιητικού, ιδιωτικής IP κλπ, και έγινε κατά την διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κλπ).

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή απονομή πίστωσης στον Πελάτη

Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το info[at] altermarket.com την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκοφαντική και δυσφημιστική.

Η Εταιρία, σε τέτοια περίπτωση, επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη με σκοπό την ανανέωση υπηρεσιών στις οποίες έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη χρέωση στην κάρτα του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου.

Ανανέωση Υπηρεσιών

Ο Πελάτης ενημερώνεται τακτικά για την επερχόμενη λήξη των παρεχόμενων προς αυτόν υπηρεσιών, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στα Πρόσωπα Επαφής που σχετίζονται με το λογαριασμό του. Ο Πελάτης οφείλει να επικαιροποιεί τα δεδομένα του λογαριασμού του και των Προσώπων Επαφής και η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη λήψη των ενημερώσεων.

Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την Εταιρία για τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και το κατάστημα της τράπεζας που έκανε την κατάθεση τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της συνδρομής. Η ενημέρωση γίνεται με αποστολή email στο info [at] altermarket.com με απλή ειδοποίηση, ή με αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης, αναγράφοντας ξεκάθαρα στην ειδοποίηση/απόδειξη τα στοιχεία του, το domain name του και το είδος της υπηρεσίας που πληρώνει.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία δε δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (π.χ. λόγω μη παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η Εταιρία διακόπτει τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή κανενός χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης για προσωπικούς λόγους ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

Επαναφορά λογ/σμού Φιλοξενίας που έχει διαγραφεί

Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 2 εβδομάδες παρέχεται με κόστος. Θα πρέπει ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 2 εβδομάδες, να μας έχει ενημερώσει εγγράφως και να έχει φυσικά λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Πρόσθετα Τέλη

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος altermarket.com να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δε φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου της Εταιρείας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δε θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρείας τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με το πλάνο φιλοξενίας, VPS ή dedicated server που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Οι Πελάτες της Εταιρίας δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Εταιρίας. Η Εταιρία δε μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών.

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και την Εταιρία, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Scroll to Top