ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, WEBSITE & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποδοχή όρων συνεργασίας

Για την αποδοχή των όρων συνεργασίας, δεν είναι απαραίτητο ο πελάτης να έχει υπογράψει κάποιο έγγραφο. Εάν ο Πελάτης αποδεχθεί τη συνεργασία μας ή αποδεχθεί μία προσφορά που του έχουμε στείλει, αυτόματα αποδέχεται και αυτούς τους όρους συνεργασίας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Χρήση των υπηρεσιών μας σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί αυτούς τους όρους συνεργασίας.

Από εδώ και πέρα ο όρος “Ιστοσελίδα” για λόγους συντομίας, θα αναφέρεται σε: Ιστοσελίδα (webpage), Ιστότοπο (website), Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eshop).

Εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ιστοσελίδων

Ο πελάτης δέχεται ότι η ιστοσελίδα θα κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το WordPress και το Woocommerce, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά που έχει λάβει.

Στην AlterMarket πιστεύουμε ότι το WordPress και το Woocommerce καλύπτει τις ανάγκες του 99% των πελατών.

Επιπλέον, η ευκολία στη διαχείριση που προσφέρουν τα WordPress και Woocommerce προσδίδουν επιπλέον αξία στην επένδυση του Πελάτη.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι για τη σχεδίαση της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν πρόσθετα (plugins) και θέματα (themes) από τρίτους κατασκευαστές. Πρόσθετα και θέματα για τα οποία η AlterMarket δεν έχει άμεσο έλεγχο ή λόγο στην ανάπτυξή τους. Η AlterMarket δεν αποδέχεται όποια ευθύνη για τρέχουσα ή μελλοντική συμβατότητα αυτών των πρόσθετων και θεμάτων με τρέχουσες ή μελλοντικές εκδόσεις των ιστοσελίδων των Πελατών.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για την προσαρμογή των τρεχουσών και μελλοντικών εκδόσεων των πρόσθετων και θεμάτων στην ιστοσελίδα του.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που θα λάβει ο Πελάτης, αναφέρονται στην προσφορά που θα λάβει μέσω email ή γραπτώς. Οι προσφορές είναι έγκυρες για 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία σύνταξης σε αυτές. Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει την προσφορά μετά την πάροδο των 30 ημερών.

Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη, όλες οι υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων απαιτούν ελάχιστη προκαταβολή 30% ή 150€ (όποιο είναι μεγαλύτερο), του προσφερόμενου κόστους εργασιών. Μόνον τότε ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα για αξιολόγηση και έλεγχο.

Το υπόλοιπο του προσφερόμενου κόστους εργασιών (μείον της προκαταβολής) καταβάλλεται από τον Πελάτη με την παράδοση της ιστοσελίδας ή 30 ημέρες από την έναρξη των εργασιών (όποιο είναι πιο σύντομα), και πάντα πριν την παράδοση της ιστοσελίδας.

Ο Πελάτης λαμβάνει προτιμολόγια μέσω email που μπορεί να εξοφλήσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: τραπεζική κατάθεση, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, Paypal, μετρητά.

Η AlterMarket θα παρέχει στον Πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει την εμφάνιση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού και μόλις ολοκληρωθεί η συνολική ανάπτυξη του ιστότοπου. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, τέτοια υλικά θα θεωρούνται αποδεκτά και εγκεκριμένα, εκτός εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει την AlterMarket για αντιρρήσεις εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα υλικά διατίθενται στον Πελάτη.

Χρόνος παράδοσης και έλεγχος περιεχομένου

Η AlterMarket θα παραδώσει και θα κάνει δημόσια διαθέσιμη την ιστοσελίδα του Πελάτη την ημέρα που έχει συμφωνηθεί στην προσφορά, ή στην ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη μετά τη λήψη της προκαταβολής.

Από τη μεριά του ο Πελάτης συμφωνεί να ορίσει ένα άτομο ως επαφή με το οποίο θα γίνεται η συνεννόηση για την πορεία του έργου κατασκευής της ιστοσελίδας και το οποίο θα παρέχει όλο το υλικό που του ζητείται, και θα είναι εκείνο που θα αναφέρει παρατηρήσεις σχετικά με το έργο.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η AlterMarket θα ζητήσει από τον Πελάτη να παράσχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή: κείμενα, φωτογραφίες, έγγραφα PDF, video, αρχεία ήχου, κ.λπ.

Αστοχία παράδοσης υλικού για την ιστοσελίδα

Η AlterMarket είναι μία μικρή επιχείρηση. Για να παραμείνουμε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για τους Πελάτες μας θα πρέπει να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται στα έργα που αναλαμβάνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που απορρίπτουμε νέα έργα και προτάσεις συνεργασίας ώστε να είμαστε συνεπείς στα έργα που ήδη έχουμε αναλάβει, ώστε να είμαστε συνεπείς με τους Πελάτες μας.

Αυτός είναι ο λόγος που σας ζητούμε να μας παρέχετε όλο το υλικό για την ιστοσελίδα σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που με δική σας υπευθυνότητα το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος και υπάρχει καθυστέρηση, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επιπλέον 25% αποζημίωση στη συμφωνηθείσα τιμή.

Εάν το έργο σας περιλαμβάνει και βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (SEO), χρειάζεται να έχουμε προσυμφωνήσει τα κείμενα του περιεχομένου της ιστοσελίδας ώστε να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

Εάν συμφωνήσετε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και υλικό, αλλά δεν μπορέσετε να τηρήσετε την υπόσχεσή σας μέχρι 10 ημέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης του έργου, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το έργο και να απαιτήσουμε την άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου. Με απλά λόγια, αυτό που λένε όλοι οι παραπάνω όροι είναι: μην μας αναθέσετε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας αν πρώτα δεν είστε έτοιμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα κείμενα πρέπει να παρέχονται σε μορφή εγγράφων Ms Word ή συμβατά με αυτό (π.χ. LibreOffice, OpenOffice). Οι σελίδες/αρχεία των κειμένων πρέπει να αντιστοιχούν στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε διευκρινήσεις επάνω σε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στις ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε με WordPress είναι εύκολο να ενημερώσετε οι ίδιοι τα κείμενα. Να κρατάτε το περιεχόμενο ενημερωμένο.

Πληρωμές

Η AlterMarket αρχικά στέλνει στον Πελάτη προτιμολόγιο μέσω email.

Μετά την εξόφληση του προτιμολογίου, ο Πελάτης λαμβάνει το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ).

Για προτιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί 30 ημέρες μετά τη λήξη τους, διατηρούμε το δικαίωμα προσαύξησης για διαχειριστικά έξοδα της τάξης του 5% ή 30€ ανά μήνα (όποιο είναι μεγαλύτερο).

Επιπρόσθετα Έξοδα

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την AlterMarket για τυχόν επιπλέον έξοδα αναγκαίων για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας. Παραδείγματα τέτοιων εξόδων είναι: αγορά φωτογραφιών, πρόσθετων, γραμματοσειρών, κλπ.

Περιηγητές (Web Browsers)

Η Altermarket καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι ιστοσελίδες που σχεδιάζει να εμφανίζονται σωστά στην πλειοψηφία των επισκεπτών. Οι ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι συμβατές με την πλειοψηφία των δημοφιλών περιηγητών (π.χ. Firefox, Google Chrome, κλπ.). Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η AlterMarket δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα της ιστοσελίδας του με όλους τους περιηγητές σε όλα τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

Η AlterMarket δεν αποδέχεται την ευθύνη για ιστοσελίδες που δεν εμφανίζονται σωστά σε παλαιές εκδόσεις περιηγητών ή για εκδόσεις περιηγητών που έχουν κυκλοφορήσει μετά την ανάρτηση της ιστοσελίδας. Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον Πελάτη για να προσαρμόσει την εμφάνιση και τον κώδικα της ιστοσελίδας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αθέτηση Πληρωμής

Χρεώσεις που δεν έχουν εξοφληθεί 30 ημέρες μετά τη λήξη του προτιμολογίου θεωρούνται ως αθετημένες. Εάν ο Πελάτης που έχει αθετήσει την πληρωμή του διατηρεί ιστοσελίδες, email, αρχεία ή πληροφορίες στους server της AlterMarket, η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να τα διαγράψει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AlterMarket δεν είναι υπεύθυνη για όποια απώλεια του Πελάτη. Η διαγραφή δεν αναιρεί την υποχρέωση του Πελάτη να εξοφλήσει την AlterMarket για τις υπηρεσίες της, μαζί με τις επιπλέον χρεώσεις.

Οι Πελάτες με αθετημένους λογαριασμούς συμφωνούν να πληρώσουν στην AlterMarket τα όποια επιπλέον έξοδα προκύψουν για την λήψη των πληρωμών.

Λήξη Συνεργασίας

Η λήξη της συνεργασίας πρέπει να ζητείται από τον Πελάτη σε έγγραφη μορφή ή μέσω email. θα ισχύει από τη λήψη του αιτήματος. Τηλεφωνικές ή προφορικές αιτήσεις για λήξη της συνεργασίας, δεν γίνονται αποδεκτές μέχρι να συνοδευτούν από έγγραφο αίτημα ή αίτημα μέσω email. Ο Πελάτης θα χρεωθεί για όποιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αποζημίωση

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την AlterMarket μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για νόμιμες χρήσεις. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την AlterMarket και να την κρατήσει μακριά από όποιες νομικές περιπέτειες και διαδικασίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα χρήσης των υπηρεσιών μας από τη μεριά του.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο Πελάτης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό (όπως κείμενα, φωτογραφίες. λογότυπα, video, κλπ) που παρέχει στην AlterMarket για την κατασκευή της ιστοσελίδας του. Ο Πελάτης δίνει στην AlterMarket το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει αυτό το υλικό. Είναι ευθύνη του Πελάτη να λάβει τις άδειες χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που παρέχει στην AlterMarket. Ο Πελάτης συμφωνεί να προστατεύσει την AlterMarket από όποιες απαιτήσεις προκύψουν από δική του υπαιτιότητα να λάβει τις άδειες χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που μας παρέχει. Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδείξεις για το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα το υλικό που της παράσχει.

Τρόπος Παράδοσης Υλικού

Τα κείμενα πρέπει να είναι σε μορφή Ms Word ή σε μορφή συμβατή με αυτό (π.χ. LibreOffice, OpenOffice).

Οι φωτογραφίες και τα γραφικά πρέπει να είναι σε μορφή .jpg, .png, .gif, .svg.

Η αποστολή του υλικού γίνεται μέσω email, FTP, Cloud services, USB stick.

Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα επιπλέον χρέωσης για προσαρμογή του υλικού που της έχει δοθεί από τον Πελάτη ώστε να μπορέσει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Η AlterMarket δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το υλικό στον Πελάτη.

Αναφορά στην AlterMarket

Στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας του Πελάτη μπορεί να υπάρχει αναφορά στον κατασκευαστή της ιστοσελίδας που είναι η AlterMarket. Η αναφορά θα είναι με τη μορφή κειμένου που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Altermarket. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί αυτή την αναφορά, θα πρέπει να το δηλώσει ρητά και εγγράφως πριν την ολοκλήρωση του έργου. Ο Πελάτης επίσης συμφωνεί ότι η ιστοσελίδα του μπορεί να παρουσιαστεί από την AlterMarket στη λίστα πελατών της.

Απαιτήσεις Πρόσβασης σε Server Τρίτου

Εάν η ιστοσελίδα του Πελάτη θα φιλοξενηθεί σε server τρίτου μέρους, θα χρειαστεί ο Πελάτης να μας δώσει πρόσβαση στο λογαριασμό του. Η πρόσβαση μπορεί να είναι της μορφής FTP ή/και στον πίνακα ελέγχου του πλάνου φιλοξενίας που διαθέτει.

Σε αυτή την περίπτωση, η AlterMarket δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο server που χρησιμοποιεί ο Πελάτης είναι πλήρως συμβατός με τις απαιτήσεις για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Μεταβολές Μετά την Ανάρτηση της Ιστοσελίδας

Η AlterMarket δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν αλλαγές που γίνονται στον ιστότοπο του Πελάτη από τρίτα μέρη μετά την ανάρτησή του. Τέτοιες αλλαγές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: προσθήκες, αλλαγές και διαγραφές.

Domain Name

Η AlterMarket μπορεί να καταχωρήσει domain name για λογαριασμό του Πελάτη. Η πληρωμή και η ανανέωση αυτών των domain name είναι ευθύνη της AlterMarket αφού πρώτα έχει λάβει τη σχετική πληρωμή από τον Πελάτη. Η απώλεια του domain name λόγω μη έγκυρης πληρωμής από τον Πελάτη και οι όποιες απώλειες προκύψουν, δεν είναι ευθύνη της AlterMarket. Είναι ευθύνη του Πελάτη να κάνει εγκαίρως την πληρωμή για την ανανέωση του domain name.

Υπηρεσίες Web Hosting

Όροι πληρωμής υπηρεσιών web hosting

Η περίοδος πληρωμής των υπηρεσιών web hosting ξεκινά την ημέρα δημιουργίας του πλάνου φιλοξενίας του Πελάτη.

Οι υπηρεσίες Shared Web Hosting πληρώνονται ανά έτος, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Οι υπηρεσίες VPS, Dedicated Hosting, Cloud Hosting, πληρώνονται ανά μήνα.

Η AlterMarket αποστέλλει στον Πελάτη σχετικό προτιμολόγιο μέσω email.

Για τη λήξη των υπηρεσιών web hosting από την AlterMarket, απαιτείται έγγραφη προειδοποίηση 30 ημερών. Μπορεί να σταλεί με email.

Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές για τις υπηρεσίες web hosting, ενημερώνοντας τους Πελάτες τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αλλαγής των τιμών.

Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες web hosting ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα Αλλαγής των Όρων Συνεργασίας

Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους συνεργασίας.

Οι νέοι όροι συνεργασίας, ισχύουν 15 ημέρες μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπό της.

Η ημερομηνία τελευταίας αλλαγής των όρων συνεργασίας, αναφέρεται στο τέλος αυτού του κειμένου.

Συνεχίζοντας τη συνεργασία με την AlterMarket, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους νέους όρους.

Δικαίωμα Αλλαγής των Τιμών

Η AlterMarket διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των υπηρεσιών που παρέχει. Για τους νέους πελάτες, οι νέες τιμές ισχύουν άμεσα. Για τους υπάρχοντες πελάτες, οι νέες τιμές ισχύουν 15 ημέρες μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο.

Υπεύθυνα Δικαστήρια

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση των υπηρεσιών της, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των όρων συνεργασίας: 05.04.2021.

Scroll to Top