ιατροί διαφήμιση στο internet

Ιατροί και διαφήμιση στο internet

Το Internet (διαδίκτυο) είναι ένα φυσικό κανάλι επικοινωνίας που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ιατροί που ιδιωτεύουν διατηρώντας ιατρεία, για να προβάλλουν και να γνωστοποιήσουν ότι υπάρχουν, τις υπηρεσίες που παρέχουν και το πως μπορούν να μας φανούν χρήσιμοι.

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αναζητήσει μέσω internet έναν ιατρό για να μας λύσει και να μας θεραπεύσει;

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αναζητήσει μέσω internet περισσότερες πληροφορίες για έναν ιατρό που μας σύστησαν ή που το όνομά του αναφέρθηκε σε μία φιλική συζήτηση;

Είναι πολύ σημαντικό για έναν ιατρό σήμερα να έχει ιστότοπο (σελίδα) στο internet. Αποτελεί φυσική προέκταση της επαγγελματικής κάρτας και της φήμης του.

Τι λένε όμως οι δύο μεγαλύτεροι ιατρικοί σύλλογοι για την παρουσία των ιατρών στο Internet (διαδίκτυο);

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ι.Σ.Θ.) σχετικά με την παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ι.Σ.Θ.) αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με την παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο:

Άρθρο 18

Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

1.Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.

2. Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο ιατρός για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες.. Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει, επίσης να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη – με οποιονδήποτε τρόπο- συνεργασία του ιατρού με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.

4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων.

Πηγή: Νομικό Πλαίσιο Διαφήμισης-Παρουσιάς των ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) σχετικά με την παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) σχετικά με την παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο αναφέρει στη δημοσίευση: “Προτεινόμενες διατάξεις από τον Ι.Σ.Α. για την ιατρική διαφήμιση”:

Ως ενημέρωση νοείται:

1. Η δημιουργία, διάθεση και κυκλοφορία επαγγελματικών καρτών και φυλλαδίων με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά αποκλειστικά της ιατρικής ειδικότητας του ιατρού φυσικού προσώπου, των μόνιμων αναγνωρισμένων τίτλων του στην Ελλάδα, της διεύθυνσης και του τηλεφώνου του, καθώς του αριθμού της άδειας λειτουργίας που του έχει χορηγηθεί από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ή την Περιφέρεια. Αντίστοιχα για τα νομικά πρόσωπα, η επωνυμία, το αντικείμενο δραστηριότητας – ιατρικά τμήματα των νομικών προσώπων, καθώς και η άδεια λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ή την Περιφέρεια.

2. Η καταχώριση ανακοίνωσης με τα ανωτέρω και μόνο στοιχεία σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια ιατρών και εν γένει επαγγελματιών ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα των υπηρεσιών, έντυπα ή ηλεκτρονικά.

4. Η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με το κατά τα ως άνω επιτρεπόμενο περιεχόμενο.

Scroll to Top