Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2. Υποχρεωτικό από Μάρτιο 2024. Κόστος υλοποίησης

Το Google Consent Mode v2 είναι η νέα έκδοση του Google Consent Mode. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλα τα site ώστε να συμορφώνονται τόσο με τις απαιτήσεις του GDPR, όσο και να διευκολύνουν τα site να συγκεντρώνουν πολύτιμα δεδομένα για τη χρήση τους και τη συμπεριφορά των χρηστών, παρά τους περιορισμούς του GDPR!

Παρά την υποχρεωτικότητα, θεωρούμε ότι η υλοποίηση του Google Consent Mode v2 πρέπει να γίνει από όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματικά website. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σύνομες με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί GDPR, αλλά ταυτόχρονα δεν θα χάνουν τις καταγραφές πολύτιμων δεδομένων για τη χρήση του website τους από τους επισκέπτες.

Πριν όμως αναφερθούμε στο Google Consent Mode v2, ας υπενθυμίσουμε τι είναι το Google Consent Mode (λειτουργία συναίνεσης της Google).

Τι είναι η λειτουργία συναίνεσης της Google (Google Consent Mode);

Η Λειτουργία συγκατάθεσης Google (Google Consent Mode), είναι μια λειτουργία που προσφέρει η Google και βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστότοπων να διαχειρίζονται τη συγκατάθεση των χρηστών για τα cookies παρακολούθησης και ανάλυσης.

Επιτρέπει στους ιστότοπους να προσαρμόζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το Google Analytics και άλλες υπηρεσίες της Google με βάση το επίπεδο συναίνεσης που δίνουν οι χρήστες για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τα cookies παρακολούθησης, η Λειτουργία συγκατάθεσης Google μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του Google Analytics ώστε να εξακολουθεί να παρέχει κάποιο επίπεδο δεδομένων, σεβόμενη παράλληλα τις προτιμήσεις απορρήτου του χρήστη.

Είναι ένας τρόπος για τους ιστότοπους να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ο GDPR και ο CCPA, ενώ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Google για αναλύσεις και διαφημίσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας του (Google Consent Mode)

Το Google Consent Mode λειτουργεί προσαρμόζοντας δυναμικά τη συμπεριφορά του Google Analytics και άλλων υπηρεσιών της Google με βάση την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη για τα cookies. Να πως δουλεύει:

 • Ανίχνευση κατάστασης συναίνεσης: Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, η πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης (CMP) του ιστότοπου καθορίζει την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη όσον αφορά τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookies παρακολούθησης και ανάλυσης της Google.
 • Αρχικοποίηση του Google Analytics: Με βάση την κατάσταση συναίνεσης, ο ιστότοπος αρχικοποιεί το Google Analytics με συγκεκριμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, το Google Analytics λειτουργεί κανονικά, συλλέγοντας δεδομένα για ανάλυση. Εάν ο χρήστης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, το Google Analytics ρυθμίζεται ώστε να λειτουργεί σε περιορισμένη λειτουργία.
 • Περιορισμένη λειτουργία: Google Analytics να περιορίσει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP για να διασφαλιστεί το απόρρητο των χρηστών.
  • Μείωση της περιόδου διατήρησης δεδομένων για τις πληροφορίες που συλλέγονται.
  • Περιορισμό της χρήσης των cookies για εξατομικευμένη διαφήμιση και παρακολούθηση μεταξύ συσκευών.
 • Επεξεργασία δεδομένων: Λειτουργία συναίνεσης της Google διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται σε περιορισμένη λειτουργία συμμορφώνονται με τις προτιμήσεις συναίνεσης του χρήστη και τους ισχύοντες κανονισμούς απορρήτου. Αυτό βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να διατηρούν τη διαφάνεια και να σέβονται το απόρρητο των χρηστών, ενώ εξακολουθούν να συλλέγουν βασικά δεδομένα ανάλυσης.
 • Ενημερώσεις συγκατάθεσης: Η Λειτουργία συναίνεσης της Google παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση συναίνεσης του χρήστη. Εάν ο χρήστης επικαιροποιήσει τις προτιμήσεις συγκατάθεσής του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ή σε επόμενες συνεδρίες, το Google Analytics προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του, επιτρέποντας ή περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με την επικαιροποιημένη συγκατάθεση.

Συνολικά, η Λειτουργία συναίνεσης της Google (Google Consent Mode) παρέχει μια ευέλικτη προσέγγιση για τους ιδιοκτήτες ιστότοπων ώστε να εξισορροπήσουν την ανάγκη για αναλυτικές και διαφημιστικές πληροφορίες με τις προτιμήσεις απορρήτου των χρηστών και την κανονιστική συμμόρφωση.

Google Consent Mode Version 2 (Λειτουργία συναίνεσης Google Έκδοση 2)

Η λειτουργία Google Consent Mode V2, κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με τον προκάτοχό της. Επιβάλλει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies και τη χρήση δεδομένων, εστιάζοντας ειδικά στις εξατομικευμένες διαφημίσεις και τις αναλύσεις.

Ειδικότερα, η ενημέρωση εισάγει δύο επιπλέον καταστάσεις συγκατάθεσης που σχετίζονται με τη διαφήμιση: ad_user_data και ad_personalization.

Η νέα κατάσταση συναίνεσης της Google είναι περισσότερο απαίτηση παρά επιλογή για τους ιστότοπους που θέλουν να παρακολουθούν με ακρίβεια τις μετατροπές και να βελτιστοποιούν αποτελεσματικά τη διαφημιστική τους δαπάνη στο μέλλον.

Τύποι συγκατάθεσης Google

Εν ολίγοις, από τον Μάρτιο του 2024, η λειτουργία Google Consent Mode v2 θα επιβάλλει τη μετάδοση επτά (7) διαφορετικών σημάτων για την ενεργοποίηση της εξατομικευμένης διαφήμισης για νέους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει συγκατάθεση του χρήστη για μία ή περισσότερες παραμέτρους, οι σχετικές ετικέτες είτε προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους είτε παραμένουν εντελώς μπλοκαρισμένες. Οι παράμετροι τύπου συγκατάθεσης και οι προθέσεις τους εξετάζονται παρακάτω:

 • ad_storage – Νέα προσθήκη στο Google Consent Mode v2. Αυτή η παράμετρος διαχειρίζεται τα cookies διαφήμισης (advertisement cookies).
 • analytics_storage – Νέα προσθήκη στο Google Consent Mode v2. Αυτή η παράμετρος διαχειρίζεται τα cookies του Google Analytics.
 • ad_user_data – Αυτή η παράμετρος δείχνει αν ένας χρήστης συμφωνεί να μοιραστεί τα δεδομένα του με την Google για τις διαφημίσεις. Είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε στοχευμένες διαφημίσεις (targeted ads).
 • ad_personalization – Αυτή η παράμετρος αποφασίζει αν μπορούν να ενεργοποιηθούν εξατομικευμένες διαφημίσεις (personalized ads), όπως οι καμπάνιες επαναληπτικής αγοράς (remarketing campaigns). Ακολουθεί τις προτιμήσεις των χρηστών σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε ή απορρίφθηκε μέσω του cookie banner του ιστότοπού σας.
 • functionality_storage – Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή της εφαρμογής (functionality of the website or app), όπως οι ρυθμίσεις γλώσσας.
 • personalization_storage – Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με την εξατομίκευση, όπως η σύσταση βίντεο (video recommendation).
 • security_storage – Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με την ασφάλεια, όπως ο έλεγχος ταυτότητας και η πρόληψη απάτης (authentication and fraud prevention).

Κόστος υλοποίησης του Google Consent Mode v2 στο website σας

Πάρα πολλά website, επαγγελματικά και μη, για λόγους οικονομίας μέχρι τώρα υλοποιούσαν την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις επιταγές του GDPR χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν plugin για το WordPress. Αυτό το plugin, εμφάνιζε ένα banner που ζητούσε από το χρήστη να συναινέσει στη χρήση των cookies στο website.

Ενδεικτικά αναφέρω GDPR plugins του WordPress όπως τα: Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA, GDPR/CCPA Cookie Consent Banner, CookieYes | GDPR Cookie Consent, Webtoffee GDPR Cookie Consent, GDPR Cookie Compliance, EU Cookie Law (αυτό έχει πάψει να αναπτύσσεται).

Αυτό πλέον δεν είναι αρκετό και δεν εξασφαλίζει τη συμβατότητα με το Google Consent Mode v2.

Οι ιδιοκτήτες των website (επιχειρήσεις ή ιδιώτες), θα πρέπει να εγκαταστήσουν τις εμπορικές εκδόσεις των GDPR plugins που χρησιμοποιούν ή να τα αντικαταστήσουν με αλλα συμβατά και να πληρώνουν μία ετήσια συνδρομή ώστε να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του Google Consent Mode v2.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα κληθούν να καταβάλουν δύο κόστη.

 • Το ετήσιο κόστος (βλέπε συνδρομή) στο κόστος χρήσης του αντίστοιχου plugin και των υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Το κόστος εγκατάστασης ή αντικατάστασης και ρύθμισης του σχετικού GDPR plugin.

Αξίζει το κόστος υλοποίησης Google Consent Mode v2

Αξίζει αυτό το έξτρα κόστος; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ΝΑΙ.

Τρεις είναι οι λόγοι.

 • Δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρεωτικό για σοβαρές επιχειρήσεις.
 • Καθιστά τα website (και άρα τους ιδιοκτήτες τους – επιχειρήσεις ή ιδιώτες) απόλυτα συμβατά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί GDPR.
 • Τους εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών της Google για τους χρήστες των ιστότοπων, με τρόπο που δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί GDPR. Έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να συλλέγουμε τα πολύτιμα δεδομένα του Google Analytics που είναι χρήσιμα για την επιχείρηση και τις διαφημιστικές καμπάνιες και ταυτόχρονα να είμαστε συμβατοί με τη νομοθεσία της ΕΕ περί GDPR.
Scroll to Top