Διαφήμιση στο Internet – Digital Marketing

Διαφημίζουμε επιχειρήσεις στο Internet αξιοποιώντας τεχνικές του Digital Marketing.

Αντιμετωπίζουμε ολιστικά την εικόνα της επιχείρησης στο Internet.
Ξεκινούμε από την εικόνα της επιχείρησης στο Internet και καταλήγουμε στις διαφημίσεις.

Σε ποια φάση βρίσκεται η δική σας επιχείρηση σε σχέση με το Internet;
Κερδίζετε από το Internet;

Η επιχείρηση δεν έχει website

Digital Marketing και Διαφήμιση στο Internet όταν η επιχείρηση δεν έχει website

Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες digital marketing που παρέχουμε σε μία επιχείρηση (παλιά ή νέα) που δεν διαθέτει website, είναι οι παρακάτω

Ανάλυση Αναγκών & Χάραξη Στρατηγικής

Συζητάμε και ακούμε τι θέλετε να πετύχετε. Συμβουλεύουμε και προτείνουμε στρατηγική.

Δημιουργούμε Responsive Website

Δημιουργούμε για την επιχείρησή σας ένα responsive website ώστε το website να εμφανίζεται σωστά σε όλες τις συσκευές (mobile συσκευές, κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές). Για να μη χάνετε πελάτες!

Web Hosting

Επαγγελματικού επιπέδου φιλοξενία σε δικούς μας web servers.

Για να είναι το site σας διαθέσιμο όταν χρειάζεται.

Διαφήμιση σε Google Ads (πρώην Adwords)

Για να σας βρίσκουν όταν ψάχνουν για επιχειρήσεις σαν τη δική σας.

Προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης στο δίκτυο της Google.

Διαφήμιση σε Facebook

Διαφήμιση της επιχείρησης στα Social Media (Facebook).

Για να σας αυξήσετε τα Like, τους φίλους και το κοινό σας.

Αύξηση επισκεψιμότητας στο website.

Δημιουργία Περιεχομένου

Δημιουργούμε φωτογραφίες, εικόνες, video, κείμενα για τις διαφημιστικές σας καμπάνιες και το website σας.

Συμβουλευτική! Συμβουλές!

Παρακολουθούμε συνεχώς και συμβουλεύουμε. Κάνουμε προτάσεις για συνεχείς βελτιώσεις και καλύτερα αποτελέσματα.

Η επιχείρηση έχει website

Digital Marketing και Διαφήμιση στο Internet όταν η επιχείρηση έχει website

Οι πιο συνηθισμένες υπηρεσίες digital marketing που παρέχουμε σε μία επιχείρηση (παλιά ή νέα) που ήδη διαθέτει website, είναι οι παρακάτω

Έλεγχος Website - Στρατηγική

Το website είναι η καρδιά, το κέντρο κάθε προσπάθειας digital marketing. Βλέπουμε, συζητάμε, προτείνουμε αλλαγές όπου χρειάζονται.

Διαφήμιση σε Google Ads (πρώην Adwords)

Προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης στο δίκτυο της Google.

Για να σας βρίσκουν όταν ψάχνουν για επιχειρήσεις σαν τη δική σας.

Προσαρμογή του website στις καμπάνιες Google Ads.

Διαφήμιση σε Facebook

Διαφήμιση της επιχείρησης στα Social Media (Facebook).

Για να σας αυξήσετε τα Like, τους φίλους και το κοινό σας.

Αύξηση επισκεψιμότητας στο website. Συμβουλές για βελτιστοποίηση του περιεχομένου.

Δημιουργία Περιεχομένου

Δημιουργούμε φωτογραφίες, εικόνες, video, κείμενα για τις διαφημιστικές σας καμπάνιες και το website σας.

Προσθήκη landing pages που σχετίζονται με τις διαφημιστικές εκστρατείες.

Συμβουλές

Παρακολουθούμε συνεχώς και συμβουλεύουμε. Κάνουμε προτάσεις για συνεχείς βελτιώσεις και καλύτερα αποτελέσματα.

Προτάσεις για το website και τις διαφημιστικές εκστρατείες.

AlterMarket

Ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης σας στο Digital Marketing