Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2. Υποχρεωτικό από Μάρτιο 2024. Κόστος υλοποίησης

Το Google Consent Mode v2 είναι η νέα έκδοση του Google Consent Mode. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλα τα site ώστε να συμορφώνονται τόσο με τις απαιτήσεις του GDPR, όσο και να διευκολύνουν τα site να συγκεντρώνουν πολύτιμα δεδομένα για τη χρήση τους και τη συμπεριφορά των χρηστών, παρά τους περιορισμούς του GDPR! […]

Google Consent Mode v2. Υποχρεωτικό από Μάρτιο 2024. Κόστος υλοποίησης Συνέχεια »