Δαρβινισμός και επιχειρήσεις

Δαρβίνος, Εξέλιξη των Ειδών και Μικρές Επιχειρήσεις

TLDR: Όσο πιο πολλές μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν τόσο πιο υγιής και ισχυρή είναι η οικονομία. Έμμεσα το περιγράφει και ο Δαρβίνος στη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Οι λίγες μεγάλες επιχειρήσεις δεν ευνοούν την εξέλιξη και την κοινωνία. Δημιουργούν μονοπώλια. Ορθολογικοποιήστε τα έξοδα του κράτους. Μειώστε τους υψηλούς φόρους με εξορθολογισμό δαπανών στο Δημόσιο, αξιολόγηση […]

Δαρβίνος, Εξέλιξη των Ειδών και Μικρές Επιχειρήσεις Συνέχεια »